ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

121-130

[121] СПОГЛЯДАННЯ П’ЯТЕ  

 

Cinquième contemplation 

 

[121] ПЯТОЕ СОЗЕРЦАНИЕ 

 

[121] Kontemplacja piąta

 

застосування п’яти чуттів 

до змісту першого та другого споглядання 

 

La cinquième contemplation sera l'application des cinq sens à la première et à la seconde contemplation. 

 

будет приложением пяти чувств к первому и второму созерцанию 

 

będzie zastosowaniem pięciu zmysłów do pierwszej i drugiej kontemplacji. 

 

Після молитви приготування і трьох впроваджень вельми корисно скористатися уявою і спрямувати п’ять своїх чуттів на зміст першого та другого споглядань у спосіб, викладений нижче. 

 

[121] Après l'oraison préparatoire et les trois préludes, il sera utile d'exercer les cinq sens de l'imagination sur les mystères de la première et de la seconde contemplation, de la manière suivante: 

 

После подготовительной молитвы и трех вступлений полезно устремить пять своих чувств к предметам первого и второго созерцания следующим образом: 

 

Po modlitwie przygotowawczej i po trzech wprowadzeniach jest rzeczą pożyteczną zastosować pięć zmysłów wyobraźni do pierwszej i drugiej kontemplacji w następujący sposób. 

 

[122] Пункт перший. У своїй уяві вдивлятися в осіб, споглядаючи й розважаючи над усіма обставинами, в яких вони перебувають; треба постаратися почерпнути з побаченого користь для себе. 

 

[122] Dans le premier point, je verrai des yeux de l'imagination les personnes, méditant et contemplant, dans le détail, les circonstances dans lesquelles elles se trouvent, et tâchant de tirer de cette vue quelque profit. 

 

[122] Первый пункт: Мысленно всматриваться в лица, обдумывая и созерцая частности и обстоятельства, в которых они находятся, и постараться извлечь пользу из этого созерцания. 

 

[122] Punkt 1. Widzieć osoby wzrokiem wyobraźni, rozważając i kontemplując w szczególności to, co ich dotyczy, i wyciągając jakiś pożytek [duchowny] z tego widzenia. 

 

[123] Пункт другий. Прислухатися до того, що говорять чи могли б говорити ці особи; опісля ж заглибитися у роздуми, щоби почерпнути з цього якусь користь. 

 

[123] Dans le second point, j'entendrai, à l'aide de l'imagination, ce qu'elles disent ou peuvent dire, réfléchissant en moi-même pour en tirer quelque profit. 

 

[123] Второй пункт: Слушать то, что говорят или что могли бы сказать эти лица, и, обращаясь мыслью внутрь себя, вынести из этого какой-либо [духовный] плод. 

 

[123] Punkt 2. Słuchać uszami [wyobraźni], co mówią lub co mówić mogą, a wszedłszy w siebie pożytek jakiś z tego wyciągnąć. 

 

[124] Пункт третій. Відчути запах і смак нескінченно солодкої та приємної божественности душі, її чеснот та всього іншого, відповідно до того, яку особу споглядаємо. 

 

[124] Dans le troisième, je m'imaginerai sentir, respirer et goûter la suavité et la douceur infinies de la Divinité, de l'âme, de ses vertus et de tout le reste, selon la personne que je contemple, 

 

[124] Третий пункт: Вкушать и обонять [внутренним обонянием и вкусом] бесконечную благость и сладость божественности души, ее добродетелей и всего прочего, соответственно личности, о которой размышляем. 

 

[124] Punkt 3. Wąchać i smakować zmysłem węchu i smaku [w wyobraźni] nieskończoną słodycz i łagodność Bóstwa, duszy i jej cnót i innych rzeczy wedle okoliczności osoby, którą się kontempluje. 

 

Потім поміркувати, заглибившись у себе, щоби почерпнути користь із цього. 

 

réfléchissant en moi-même et m'efforçant d'en retirer de l'utilité. 

 

Внутренне рассмотри все это и извлеки [из этого духовную] пользу. 

 

Wchodząc zaś w siebie pożytek jakiś z tego wyciągnąć. 

 

[125] Пункт четвертий. Подумки торкатися, приміром, обіймати та цілувати місця, де перебували ці особи, повсякчас намагаючись отримати з цього якусь користь для себе. 

 

[125] Dans le quatrième, j'exercerai le sens du toucher, embrassant, par exemple, et baisant les endroits où marchent, où reposent les personnes que je contemple, tâchant toujours de le faire avec profit. 

 

[125] Четвертый пункт: Дотрагиваться мысленным прикосновением, например обнимать и лобызать те места, на которых эти лица пребывали, всегда стараясь получить от этого какой-либо духовный плод. 

 

[125] Punkt 4. Dotykać zmysłem dotyku, tak np. obejmować i całować miejsca, gdzie te osoby [święte] stawiają kroki lub siedzą, a zawsze starając się o jakiś pożytek z tego. 

 

[126] Бесіда. Завершити бесідою, як у першому та другому спогляданні [101, 110], і промовити “Отче наш”. 

 

[126] Je terminerai par un colloque, comme dans la première et la seconde contemplation, et par le Notre Père

 

[126] Беседа. Закончить беседой, как в первом или втором созерцании, и прочесть Отче наш 

 

[126] Rozmowa końcowa. Zakończyć to ćwiczenie rozmową, jak w pierwszej i drugiej kontemplacji [109,117] i odmówić Ojcze nasz.  

 

[ПРИМІТКИ ДО ДРУГОГО ТИЖНЯ] 

 

Remarques 

 

[127] [ПРИМЕЧАНИЯ] 

 

 

[127] Примітка перша. Стосовно цього та наступних тижнів треба зауважити, що читати маємо тільки про ті тайни, які безпосередньо споглядатимемо. 

 

[127] Première remarque. On aura soin, cette semaine et les suivantes, de ne lire aucun mystère que l'on ne doive contempler dans la journée ou à l'heure même, 

 

Во-первых: Нужно заметить для всей этой Недели и для следующих, что мы должны читать только о тех тайнах, о которых должны непосредственно размышлять в этот день и в данный час, 

 

[127] Uwaga l. Należy zwrócić uwagę w całym tym tygodniu i w następnych, żem powinien czytać tajemnicę tej tylko kontemplacji, którą mam bezpośrednio zaraz odprawiać. 

 

Тож не варто читати про тайни, що не стосуються споглядання, яке здійснюватимемо того дня і тієї години, щоб роздуми про одну тайну не перешкоджали роздумам про іншу. 

 

de peur que la considération de l'un ne nuise à celle de l'autre. 

 

чтобы размышление об одной тайне не мешало размышлению о другой. 

 

Nie będę więc czytał żadnej innej tajemnicy, której w tym dniu lub w tej godzinie nie będę kontemplował, aby rozważanie jednej tajemnicy nie zakłócało rozważania innej [11]. 

 

[128] Примітка друга. Першу вправу [про Воплочення] треба виконувати опівночі; другу – рано вранці, після пробудження; третю – під час Літургії; четверту – під час Вечірні; п’яту – перед вечерею. 

 

[128] Deuxième remarque. Le premier exercice, qui est la contemplation de l'Incarnation, se fera au milieu de la nuit; le second, au commencement du jour; le troisième, à l'heure de la messe; le quatrième, à l'heure des vêpres; et le cinquième, avant le souper. 

 

[128] Во-вторых: Первое размышление о Воплощении совершается в полночь; второе – рано утром; третье – во время литургии; четвертое – во время вечерни; пятое – перед ужином. 

 

[128] Uwaga 2. Ćwiczenie pierwsze, o Wcieleniu, odprawi się o północy; drugie o świcie; trzecie w porze mszy św.; czwarte w porze nieszporów, a piąte przed godziną wieczerzy [72]. 

 

Кожна з цих п’яти вправ має тривати годину. Такого порядку потрібно дотримуватися і надалі. 

 

Chacun de ces exercices durera une heure. Tel est l'ordre que l'on suivra désormais. 

 

Каждое из этих пяти Упражнений должно продолжаться в течение одного часа. В дальнейшем надо сохранять такой же порядок. 

 

Na każdym z tych pięciu ćwiczeń trzeba trwać przez jedną godzinę [12]. Ten sam porządek zachowa się we wszystkich następnych [dniach i ćwiczeniach]. 

 

[129] Примітка третя. Слід зазначити і таке: якщо той, хто виконує вправи, сягнув похилого віку чи відзначається хворобливістю, або ще міцний, але трохи підупав силою після Першого тижня, 

 

[129] Troisième remarque. On fera attention que, si la personne qui fait les exercices est d'un âge avancé ou d'une santé faible, ou, bien que robuste, si elle se trouve en quelque manière affaiblie par les exercices de la première semaine, 

 

[129] В-третьих: Нужно заметить, что если упражняющийся в преклонных летах, или слабый, или, если сильный, но несколько ослаблен после первой Недели, 

 

[129] Uwaga 3. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli odprawiający Ćwiczenia jest stary lub słabowity, albo nawet i krzepki, ale po pierwszym tygodniu podupadł nieco na siłach, 

 

то впродовж Другого тижня, принаймні, час від часу, йому краще не вставати опівночі, а натомість перше споглядання здійснювати вранці, друге – під час Літургії, третє – перед обідом, 

 

il sera mieux, cette seconde semaine, qu'elle s'abstienne, au moins quelquefois, de se lever au milieu de la nuit. Elle fera alors une contemplation le matin, une autre à l'heure de la messe et une troisième avant le dîner; 

 

то лучше, чтобы во вторую Неделю, по крайней мере от времени до времени, он не вставал в полночь, но первое размышление совершал на рассвете, второе – во время литургии, третье – перед обедом; 

 

wtedy jest lepiej dla niego, żeby podczas drugiego tygodnia, przynajmniej niekiedy, nie wstawał o północy, ale o świcie odprawiał pierwszą kontemplację, drugą zaś w porze mszy, następną przed obiadem, 

 

повторення – під час Вечірні, а застосування чуттів – перед вечерею. 

 

puis une répétition de ces trois exercices à l'heure des vêpres et l'application des sens avant le souper. 

 

одно из повторений этих трех [Упражнений] – ближе к вечерне; наконец, приложение чувств – перед ужином. 

 

potem jedno powtórzenie tych kontemplacji w porze nieszporów, a potem zastosowanie zmysłów przed wieczerzą. 

 

[130] Примітка четверта. Під час Другого тижня з десяти додаткових вказівок, про які йшла мова у Першому тижні, треба внести зміни до другої, шостої, сьомої і почасти десятої. 

 

[130] Quatrième remarque. Dans cette seconde semaine, on modifiera de la manière suivante la deuxième, la septième et la dixième des additions de la première semaine. 

 

[130] В-четвертых: Во второй Неделе из десяти добавлений, о которых говорилось на первой Неделе, нужно изменить: второе, шестое, седьмое и отчасти десятое. 

 

[130] Uwaga 4. W tym drugim tygodniu spośród dziesięciu addycji, o których była mowa w pierwszym tygodniu [73-85], ulegną pewnym zmianom addycje 2, 6, 7 i częściowo 10. 

 

Другу додаткову вказівку [74] змінюємо так: відразу після пробудження подумати про споглядання, яка здійснюватимемо, прагнучи краще пізнати предвічне воплочене Слово, щоб краще Йому служити і йти за Ним. 

 

Deuxième addition. Aussitôt que je serai réveillé, je me mettrai devant les yeux la contemplation que je dois faire, excitant en moi un vif désir de connaître davantage le Verbe incarné, pour le suivre de plus près et le servir avec plus de fidélité. 

 

Второе – так: сразу по пробуждении подумать о созерцании, которое должен совершить, возбуждая в себе желание познать воплощенное вечное Слово [Божие], дабы лучше Ему служить и следовать. 

 

A d d y c j a 2 [74]. Zaraz po wstaniu stawię sobie przed oczy tę kontemplację, którą mam odprawiać, pragnąc poznać coraz więcej Odwieczne Słowo Wcielone, abym mu więcej służył i bardziej go naśladował [104]. 

 

Шосту [78] – так: часто пригадувати собі життя і тайни Господа нашого Ісуса Христа, починаючи від Воплочення і до того місця чи тайни, що їх споглядаємо у цей час. 

 

Sixième addition. Je rappellerai fréquemment à ma mémoire la vie et les mystères de Jésus-Christ, Notre-Seigneur, depuis son Incarnation jusqu'au mystère que je contemple actuellement. 

 

Шестое – так: вспомнить тайны жизни Иисуса Христа, начиная от Его воплощения, до того пункта или тайны, о которых должно размышлять в настоящий момент. 

 

A d d y c j a 6 [78]. Często przywodzić sobie na pamięć życie i tajemnice Chrystusa Pana naszego, poczynając od Wcielenia aż do tego miejsca lub tej tajemnicy, która teraz właśnie kontempluję. 

 

Сьому [79] – так: користуватися світлом чи темрявою, гарною погодою чи поганою тією мірою, якою вважаємо це корисним для себе і помічним для віднайдення того, чого прагнемо. 

 

Septième addition. Je choisirai la lumière ou les ténèbres; je profiterai de la sérénité ou de l'obscurité du ciel, autant que j'espérerai en retirer de l'utilité pour trouver ce que je désire. 

 

Седьмое – так: упражняющийся может пользоваться светом или темнотой, ясной или плохой погодой в зависимости от того, что ему лучше подходит. 

 

A d d y c j a 7 [79]. Trzeba posługiwać się ciemnością [w pokoju] i jasnością, piękną pogodą lub niepogodą w tej mierze, w jakiej odprawiający Ćwiczenia czuje, że mu to jest pożyteczne i pomocne do znalezienia tego, czego pragnie. 

 

Десяту [82] – так: у тому, що стосується покутування, потрібно діяти залежно від тайни, яку споглядаємо, позаяк деякі з цих тайн вимагають покути, а деякі – ні. 

 

Dixième addition. Celui qui fait les exercices doit s'efforcer de se conformer à la nature des mystères qu'il contemple; car quelques-uns demandent des sentiments et des oeuvres de pénitence, et d'autres ne les exigent pas. 

 

Десятое – так: упражняющийся должен вести себя сообразно с тайнами, о которых размышляет; ибо некоторые требуют покаяния, а другие нет. 

 

A d d y c j a 10 [82]. Odprawiający Ćwiczenia winien się dostosowywać do tajemnic, które kontempluje, albowiem jedne z nich wymagają, inne zaś nie wymagają pokuty. 

 

У такий спосіб слід із неабиякою старанністю дотримуватися всіх десяти додаткових вказівок. 

 

Enfin, on observera les dix additions avec beaucoup de soin. 

 

Таким образом с великой тщательностью должны быть исполнены все десять добавлений. 

 

Tak więc wszystkie te dziesięć addycji winno się zachowywać bardzo starannie.