ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

291-300

[291] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ВІД САДУ ДО ДОМУ АННИ ВКЛЮЧНО  

 

[291] Des mystères qui se sont accomplis depuis le jardin jusqu'à la maison d'Anne inclusivement 

 

[291] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ ОТ САДА ДО ДОМА АННЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

 

[291] O tajemnicach, które się dokonały od Ogrójca aż do domu Annasza włącznie 

 

Матей 26, 47-56; Лука 22, 47-53; Марко 14, 42-53; Йоан 18, 1-22 

 

Matthieu 26, 47-57 - Marc 14, 43-53 - Luc 22, 47-54 - Jean 18, 3-24 

 

повествуют святой евангелист Матфей, гл., 26, ст. 47-58, 69-70; святой евангелист Марк, гл. 14, 43-54 и 66-68; святой евангелист Лука, гл. 22, 47-57 

 

Mateusz 26, 47-58; 69-70; Łukasz 22, 47-57; Marek 14, 43-54, 66-68. 

 

Пункт перший. Господь наш Ісус Христос дав Юді поцілувати себе і дозволив схопити себе людям, до яких мовив: "Немов на розбійника вийшли ви з мечами та дрючками, щоб мене схопити! Щодня сидів я, навчаючи, у храмі, і ви мене не взяли”, 

 

Premier point. Le Seigneur reçoit le baiser de Judas; il se laisse prendre comme un voleur par les soldats, et leur dit: Vous êtes venus à moi comme à un voleur avec des épées et des bâtons pour me prendre. J'étais tous les jours au milieu de vous, enseignant dans le Temple, et vous ne m'avez pas arrêté. 

 

Первый пункт – Господь попускает Иуде поцеловать Его; и быть взятым, как разбойник, теми, которым сказал: Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять Меня. Всякий день бывал Я с вами в храме и уча – и вы не брали Меня. – 

 

Pierwszy. Pan pozwala Judaszowi pocałować się i pojmać jak zbójcę; a tym, [co go pojmali,] powiedział: "Wyszliście jako na zbójcę aby mnie pojmać, z kijami i orężem; a kiedy codziennie byłem u was w świątyni nauczając, nie pojmaliście mnie". 

 

а коли поспитав: “Кого шукаєте?”, Його вороги попадали на землю. 

 

Et à ces mots: Qui cherchez-vous? ses ennemis tombent renversés. 

 

Когда же Он сказал им: Кого ищете? – враги Его пали ниц. 

 

Potem im rzekł: "Kogo szukacie?", a nieprzyjaciele upadli na ziemię. 

 

Пункт другий. Святий Петро поранив слугу первосвященика, та покірний Господь наш мовив до нього: "Вклади твій меч назад до піхви”, а тоді зцілив рану слуги. 

 

Second point. Saint Pierre blesse un des serviteurs du Pontife. Le Seigneur, plein de douceur, lui dit: Remettez votre épée dans le fourreau. Et il guérit la blessure du serviteur. 

 

Второй пункт – апостол Петр ранил одного из слуг первосвященника, но кроткий Господь сказал ему: возврати меч твой в его место, – и исцелил рану слуги. 

 

Drugi. Św. Piotr zranił pewnego sługę arcykapłana; wtedy łagodny Pan powiedział doń: "Obróć miecz swój na miejsce jego" i uzdrowił ranę sługi. 

 

Пункт третій. Покинутого учнями Христа повели до Анни, де святий Петро, який ішов за Ним звіддалік, відрікся від Нього перший раз; Христа ж якийсь слуга вдарив по щоці, кажучи: "Ось так відказуєш первосвященикові?" 

 

Troisième point. Jésus, abandonné de ses disciples, est conduit à Anne où saint Pierre, qui l'avait suivi de loin, le renia une fois. Un valet donne une gifle à Jésus-Christ, en lui disant: Est-ce ainsi que vous répondez au grand Prêtre? 

 

Третий пункт – Христа, оставленного учениками, ведут к Анне, где святой Петр, следовавший за Ним издалека, отрекся от Него первый раз; Христа же служитель ударил в щеку, говоря: так отвечаешь Ты первосвященнику? 

 

Trzeci. A gdy go opuścili uczniowie, zawiedziono go do Annasza; tam św. Piotr, który szedł za nim z daleka, zaparł się go po raz pierwszy. Tam wymierzono Chrystusowi policzek ze słowami: "Tak odpowiadasz najwyższemu kapłanowi?" 

 

[292] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ВІД ДОМУ АННИ ДО ДОМУ КАЯФИ ВКЛЮЧНО 

 

[292] Des mystères qui se sont accomplis depuis la maison d'Anne jusqu'à la maison de Caïphe inclusivement 

 

[292] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ ОТ ДОМА АННЫ ДО ДОМА КАИАФЫ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

 

[292] O tajemnicach, które się dokonały od domu Annasza aż do domu Piłata włącznie.  

 

Матей 26, 57-68; Марко 14, 53-72; Лука 22, 54-65; Йоан 18, 24-27 

 

Matthieu 26, 57-75 - Marc 14, 53-72 - Luc 22, 54-71 - Jean 18, 24-27 

 

повествует святой евангелист Матфей, гл. 26, ст. 57-75 

 

Mateusz 26, 58-75; Marek 14, 53-72; Łukasz 22, 54-65; Jan I 8, 24-27. 

 

Пункт перший. Зв’язаного Христа ведуть від дому Анни до дому Каяфи, де святий Петро двічі відрікається від Нього; коли ж Господь глянув на нього, він вийшов і гірко заплакав. 

 

Premier point. Jésus est garrotté et conduit depuis la maison d'Anne jusqu'à celle de Caïphe, où saint Pierre le renia deux fois: mais le Seigneur l'ayant regardé, l'apôtre sortit et pleura amèrement. 

 

Первый пункт – Связанного Христа ведут от дома Анны к дому Каиафы; святой Петр дважды отрекается от Него; но, когда Господь взглянул на него, то он, выйдя вон, плакал горько. 

 

Pierwszy. Wloką go związanego z domu Annasza do domu Kajfasza; tam św. Piotr zaparł się go dwa razy; a gdy spojrzał nań Pan, [Piotr] "wyszedłszy na dwór gorzko płakał". 

 

Пункт другий. Упродовж цілої ночі Ісус залишався зв’язаним. 

 

Second point. Jésus demeura lié toute la nuit. 

 

Второй пункт – Господь всю эту ночь оставался связанным. 

 

Drugi. Przez całą tę noc pozostał Jezus związany. 

 

Пункт третій. Ті ж, що тримали Христа в ув’язненні, насміхалися над Ним, вдаряли Його, зав’язали Йому очі і били по щоках, примовляючи: "Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив?", та інші подібні блюзнірства говорили до Нього. 

 

Troisième point. Et ceux qui le tenaient captif se moquaient de lui, et le frappaient, et lui voilaient le visage, et lui donnaient des gifles, et lui disaient: Christ, prophétise-nous; qui est celui qui t'a frappé? Et ils répétaient contre lui mille autres blasphèmes. 

 

Третий пункт – Державшие Его связанным издевались над Ним, ударяли Его, закрывали Ему лицо, давали пощечины и спрашивали: прореки нам, Христос, кто Тебя ударил? – и тому подобные кощунства творили над Ним. 

 

Trzeci. Nadto ci, co Go trzymali pojmanego, szydzili zeń i bili go; i zasłaniali mu twarz, i dawali mu policzki, i pytali go: "Prorokuj nam, kto cię uderzył?" I podobne bluźnierstwa mówili przeciw niemu. 

 

[293] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ВІД ДОМУ КАЯФИ ДО ДОМУ ПИЛАТА ВКЛЮЧНО 

 

[293] Des mystères qui se sont accomplis depuis la maison de Caïphe jusqu'à celle de Pilate inclusivement 

 

[293] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ ОТ ДОМА КАИАФЫ ДО ДОМА ПИЛАТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

 

[293] O tajemnicach, które się dokonały od domu Kajfasza aż do domu Piłata włącznie  

 

Матей 27, 1-2, 11-26; Лука 23,  1-5, 13-25; Марко 15, 1-15 

 

Matthieu 27, 1-23 - Marc 15, 1-14 - Luc 23, 1-5 - Jean 18, 28-40 

 

повествуют святой евангелист Матфей, гл. 27, 1-2, 11-26; святой евангелист Лука, гл. 23, ст. 1-5, 13-25; святой евангелист Марк, гл. 15, ст. 1-15 

 

Mateusz 27,1-2; 11-26; Łukasz 23,1-5;13-25; Marek 15,1-15  

 

Пункт перший. Натовп юдеїв веде Христа до Пилата, перед яким звинувачують Його, кажучи: "Цього ми знайшли, що він підбурює народ наш, забороняє давати кесареві податок”. 

 

Premier point. Toute la multitude des Juifs le conduit à Pilate et l'accuse devant lui, en disant: Nous l'avons trouvé pervertissant notre nation et défendant de payer le tribut à César. 

 

Первый пункт: В се множество иудеев ведет Его к Пилату, перед которым обвиняют Его, говоря: мы нашли, что Он совращает народ наш, и запрещает давать подать кесарю. 

 

Pierwszy. Cały tłum Żydów wiedzie go do Piłata i oskarża przed nim mówiąc: "Tego znaleźliśmy usiłującego zgubić nasz naród i zakazującego płacić podatki cesarzowi". 

 

Пункт другий. Пилат, допитавши Його раз, а потім ще раз, каже: “Я не знаходжу ніякої провини на цій людині." 

 

Second point. Pilate, après l'avoir examiné une première et une seconde fois, dit: Je ne trouve en lui aucun sujet de condamnation. 

 

Второй пункт: после того Пилат снова вопросил Его и затем еще раз, а затем сказал: я не нахожу никакой вины в этом Человеке. 

 

Drugi. Potem Piłat badał go raz i drugi i rzekł: "Nie znajduję w nim żadnej winy". 

 

Пункт третій. Перевагу віддали не Йому, а розбійникові Варавві: “Вони всі разом закричали: "Убий цього, а відпусти нам Варавву!" 

 

Troisième point. Barabbas, voleur insigne, lui est préféré. Ils s'écrièrent tous ensemble: Ne délivrez pas celui-ci, mais Barabbas. 

 

Третий пункт – и предпочтен был Ему Варавва разбойник: закричали все говоря: не Его, но Варавву. 

 

Trzeci. Przeniesiono nad niego Barabasza zbójcę: "Zawołali wszyscy mówiąc: Nie wypuszczaj togo, ale Barabasza". 

 

[294] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ВІД ДОМУ ПИЛАТА ДО ДОМУ ІРОДА 

 

[294] Des mystères qui se sont accomplis depuis la maison de Pilate jusqu'à celle d'Hérode 

 

[294] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ ОТ ДОМА ПИЛАТА ДО ДОМА ИРОДА, 

 

[294] O tajemnicach, które się dokonały od domu Piłata aż do domu Heroda 

 

Лука 23, 6-12 

 

Luc 23, 6-12 

 

повествует святой евангелист Лука, гл. 23, ст. 6-11 

 

[Łk 23, 6-11]. 

 

Пункт перший. Пилат послав Ісуса Галилеянина до Ірода, тетрарха Галилеї. 

 

Premier point. Pilate, apprenant que Jésus est Galiléen, l'envoie à Hérode, tétrarque de Galilée. 

 

Первый пункт – Пилат послал Иисуса Галилеянина к Ироду, правителю Галилеи. 

 

Pierwszy. Piłat wysłał Jezusa jako Galilejczyka do Heroda, tetrarchy Galilei. 

 

Пункт другий. Ірод з цікавости довго розпитував Ісуса, проте Він не відповів ані слова, хоч книжники і священики безперестанно Його звинувачували. 

 

Second point. Hérode, homme curieux, l'interroge longuement; mais Jésus ne lui fait aucune réponse, quoique les scribes et les prêtres l'accusent constamment. 

 

Второй пункт – Ирод много расспрашивал Его с любопытством, но Он не ответил ему ни слова, хотя книжники и фарисеи не переставали обвинять Его. 

 

Drugi. Herod, ciekawy, wypytywał długo Jezusa; lecz on nic mu nie odpowiedział, choć uczeni w Piśmie i kapłani uporczywie go oskarżali. 

 

Пункт третій. Ірод разом зі своїми вояками глумився над Ним, зодягнувши Його у білу одежу. 

 

Troisième point. Hérode, avec sa cour, le méprise, et le revêt d'une robe blanche. 

 

Третий пункт – Ирод со своими воинами, унизив Его, облек Его в белую одежду. 

 

Trzeci. Wzgardził nim Herod z wojskiem swoim, oblókłszy go w białą szatę. 

 

[295] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ВІД ДОМУ ІРОДА ДО ДОМУ ПИЛАТА 

 

[295] Des mystères qui se sont accomplis depuis la maison d'Hérode jusqu'à celle de Pilate 

 

[295] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ ОТ ДОМА ИРОДА ДО ДОМА ПИЛАТА, 

 

[295] O tajemnicach, które się dokonały od domu Heroda aż do domu Piłata.  

 

Матей 27, 26-30;  Лука 23, 11-23; Марко 15, 15-20; Йоан 19, 1-11 

 

Matthieu 27, 24-30 - Marc 15, 15-19 - Luc 23, 13-23 - Jean 19, 1-12 

 

повествуют святой евангелист Матфей, гл. 27, ст. 26-3О; святой евангелист Лука, гл. 23, ст. 11-26, 32; святой евангелист Марк, гл. 15, ст. 15-20; святой евангелист Иоанн, гл. 19, ст. 1-6 

 

Mateusz 27, 26-30; Łukasz 23, I1-26, 32; Marek 15,15-20; Jan 19,1-6. 

 

Пункт перший. Ірод відіслав Його назад до Пилата, і через це Ірод з Пилатом стали друзями, хоч раніше ворогували. 

 

Premier point. Hérode le renvoie à Pilate, et ils deviennent amis; car auparavant ils étaient ennemis. 

 

Первый пункт – Ирод отослал Его обратно к Пилату, и поэтому Ирод и Пилат стали друзьями, прежде же были во вражде друг с другом. 

 

Pierwszy. Herod odesłał go znów do Piłata, a przez to stali się przyjaciółmi ci, co przedtem byli sobie wrogami. 

 

Пункт другий. Пилат узяв Ісуса і наказав Його бичувати, а вояки сплели вінець з тернини і поклали Йому на голову та зодягнули Його у багряницю і говорили, підходячи: “Радуйся, царю юдейський!" 

 

Second point. Pilate prend Jésus et le fait flageller; et les soldats font une couronne d'épines, et ils la posent sur sa tête, et ils le revêtent de pourpre, et ils s'approchent de lui, en disant: Je vous salue, roi des Juifs; et ils lui donnaient des gifles. 

 

Второй пункт – Пилат взял Иисуса и предал на бичевание, а воины сделали венец из терния, возложили на главу Его, и облекли в ризу багряную, и подходили к Нему, говоря: Радуйся, Царь Иудейский, и били Его по ланитам. 

 

Drugi. Piłat wziął Jezusa i ubiczował; a żołnierze upletli koronę z cierni i włożyli mu ją na głowę; ubrali go w purpurę i podchodzili doń i mówili: "Bądź pozdrowion, królu żydowski". I bili go po twarzy. 

 

Пункт третій. Пилат вивів Його та поставив перед усіма. І вийшов Ісус у вінку терновім та в багряниці, а Пилат сказав їм: "Ось чоловік!" Та первосвященики і слуги побачили Його, то закричали: "Розіпни! Розіпни!” 

 

Troisième point. Pilate fait sortir Jésus et le montre au peuple: Jésus sortit donc, portant une couronne d'épines et un manteau de pourpre, et Pilate leur dit: Voilà l'homme. Et aussitôt que les pontifes le virent, ils s'écrièrent: Crucifiez-le! crucifiez-le! 

 

Третий пункт – вывел Его Пилат на всеобщее обозрение: тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: се, Человек! – и, когда увидели Его первосвященники, то закричали, говоря: распни, распни Его! 

 

Trzeci. [Piłat] wyprowadził go na zewnątrz w obecności wszystkich: "Wyszedł tedy Jezus niosąc cierniową koronę i szatę szkarłatną; i rzekł im Piłat: Oto człowiek!" A gdy go ujrzeli kapłani, wołali mówiąc: "Ukrzyżuj go! Ukrzyżuj go!" 

 

[296] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ВІД ДОМУ ПИЛАТА ДО РОЗП’ЯТТЯ ВКЛЮЧНО 

 

[296] Des mystères qui se sont accomplis depuis la maison de Pilate jusqu'au Crucifiement inclusivement 

 

[296] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ ОТ ДОМА ПИЛАТА ДО РАСПЯТИЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

 

[296] O tajemnicach, które dokonały się od domu Piłata aż do krzyża włącznie. 

 

Йоан 19, 13-22 

 

Matthieu 27, 31-38 - Marc 15, 20-28 - Luc 23, 24-38 - Jean 19, 13-22 

 

повествует святой евангелист Иоанн, гл. 19, ст. 13-22 

 

Jan 19,13-22. 

 

Пункт перший. Пилат, що сидів, як суддя, віддав Ісуса на розп’яття після того, як юдеї заперечили, що Він – їхній цар, кажучи: "Нема в нас царя, тільки кесар!" 

 

Premier point. Pilate, assis comme juge, livre Jésus aux Juifs pour qu'ils le crucifient. Ils l'avaient renié pour leur roi, en disant: Nous n'avons pas d'autre roi que César. 

 

Первый пункт – Пилат сидя, как судья, предал им Иисуса на распятие, после того как иудеи отреклись от него, как от своего царя, говоря: нет у нас царя, кроме кесаря. 

 

Pierwszy. Piłat zasiadłszy jako sędzia wydał im Jezusa, żeby go ukrzyżowali; a stało się to potem, jak Żydzi wyparli się go jako swego króla, mówiąc: "Nie mamy króla, tylko cesarza". 

 

Пункт другий. Христос ніс хрест на плечах, а коли не зміг далі його нести, то нести його за Ним примусили Симона з Киринеї. 

 

Second point. Il portait sa Croix sur ses épaules; mais, comme il cédait sous le fardeau, Simon le Cyrénéen fut contraint de la porter après Jésus. 

 

Второй пункт – Христос нес крест на своих плечах, и так как не мог его нести, то принудили Симона Киринейского, да несет его вслед за Иисусом. 

 

Drugi. Niósł krzyż na ramionach, a gdy nie mógł go nieść, przymuszono Szymona Cyrenejczyka, żeby go niósł za Jezusem. 

 

Пункт третій. Розп’яли Його між двома розбійниками; на хресті ж встановили табличку з написом: “Ісус Назарянин, Цар Юдейський”. 

 

Troisième point. Ils le crucifièrent entre deux voleurs, plaçant au haut de la croix cette inscription: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. 

 

Третий пункт – распяли Его между двумя разбойниками, установив [на кресте] надпись: Иисус Назорей, Царь Иудейский. 

 

Trzeci. Ukrzyżowali go w pośrodku dwóch łotrów; i umieszczono taki napis: "Jezus Nazareński, król żydowski. 

 

[297] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ НА ХРЕСТІ 

 

[297] Des mystères qui se sont accomplis sur la Croix 

 

[297] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ НА КРЕСТЕ, 

 

[297] O tajemnicach, które dokonały się na krzyżu 

 

Йоан 19, 23-37 

 

Matthieu 27, 39-56 - Marc 15, 29-41 - Luc 23, 39-49 - Jean 19, 23-37 

 

повествует святой евангелист Иоанн, гл. 19, ст. 23-37 

 

Jan 19, 23-37 

 

Пункт перший. На хресті Христос вимовив сім слів: помолився за тих, хто Його розп’яв; простив розбійника; віддав святого Йоана під опіку своїй матері, а матір – під опіку святому Йоанові; голосно промовив: "Спраглий я!", і Йому дали жовчі й оцту; сказав, що Отець залишив Його; 

 

Premier point. Jésus dit sept paroles sur la Croix: il pria pour ceux qui le crucifiaient; il pardonna au bon larron; il recommanda saint Jean à sa Mère, et sa Mère à saint Jean; il dit à haute voix: J'ai soif; et les soldats lui donnèrent du fiel et du vinaigre; il dit qu'il était abandonné; 

 

Первый пункт – Христос на кресте произнес семь слов: молился за распявших Его, простил разбойника, поручил святого Иоанна Матери своей и свою Матерь святому Иоанну, громко произнес слова: жажду – и дали Ему желчь и уксус; сказал, что Он оставлен Отцом; 

 

Pierwszy. Powiedział siedem słów na krzyżu: Modlił się za tych, którzy go krzyżowali; przebaczył łotrowi i polecił Matkę swą świętemu Janowi, a św. Jana Matce swojej; powiedział donośnym głosem: "Pragnę" i dano mu żółć i ocet; powiedział, że jest opuszczony; powiedział: "Dokonało się"; 

 

мовив: “Звершилось!”, і ще: “Отче, у твої руки віддаю духа мого!” 

 

il dit: Tout est consommé; il dit: Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. 

 

сказал: Совершилось! – и еще: Отче, в руки Твои предаю дух Мой. 

 

powiedział: "Ojcze, w ręce twoje polecam ducha mojego". 

 

Пункт другий. Сонце затьмарилося, скелі порозколювалися, могили повідкривалися, у храмі ж завіса роздерлася надвоє, від верху аж до низу. 

 

Second point. Le soleil s'obscurcit, les pierres se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, le voile du Temple se déchira en deux parties depuis le haut jusqu'en bas. 

 

Второй пункт – солнце померкло, камни раскололись, могилы открылись, завеса храма разорвалась надвое – сверху донизу. 

 

Drugi. Słońce się zaćmiło, skały pękały, groby się otwarły, zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. 

 

Пункт третій. Люди глузували з Нього, кажучи: "Гей, ти, що храм руйнуєш, – спаси себе з хреста!" Одяг Його розділили; з боку ж Його, пронизаного списом, потекла вода і кров. 

 

Troisième point. Ses ennemis blasphèment contre lui en disant: Ah! toi qui détruis le Temple de Dieu, descends de la Croix. Ses vêtements furent partagés, son côté fut percé d'une lance, et il en coula de l'eau et du sang. 

 

Третий пункт: хулят Его, говоря: Эй! разрушающий храм… сойди с креста; разделили одежды Его; из Его бока, пронзенного копьем, истекла Кровь и вода. 

 

Trzeci. Bluźniono mu mówiąc: "Tyś to, co rozwalasz świątynię Boga? Zejdź z krzyża!" Podzielono sobie szaty jego. Zraniono włócznią bok jego i wypłynęła woda i krew. 

 

[298] ПРО ТАЙНИ, ЩО ВІДБУЛИСЯ ВІД ХРЕСТА ДО ГРОБУ ВКЛЮЧНО 

 

[298] Des mystères qui se sont accomplis depuis la Croix jusqu'au Sépulcre inclusivement 

 

[298] О ТАЙНАХ, СОВЕРШИВШИХСЯ ОТ КРЕСТА ДО ПОГРЕБЕНИЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, 

 

[298] O tajemnicach, które się dokonały od krzyża aż do grobu włącznie 

 

Йоан 19, 38-42 

 

Matthieu 27, 57-66 - Marc 15, 42-47 - Luc 23, 50-56 - Jean 29, 30-42 

 

повествует святой евангелист Иоанн, гл. 19, ст. 38-42 

 

Jan 19, 38-42 

 

Пункт перший. Йосиф із Никодимом зняли Ісуса з хреста у присутності Його стражденної Матері. 

 

Premier point. Jésus fut détaché de la croix par Joseph et Nicodème, en présence de sa Mère affligée. 

 

Первый пункт – Христос был снят со креста Иосифом [Аримафейским] и Никодимом, в присутствии Его скорбящей Матери. 

 

Pierwszy. Józef i Nikodem zdjęli go z krzyża w obecności Matki jego bolesnej. 

 

Пункт другий. Його тіло було перенесене до гробу, намащене пахощами і поховане. 

 

Second point. Son corps fut porté au Sépulcre, embaumé, et mis dans le tombeau. 

 

Второй пункт – Тело было отнесено ко гробу, помазано ароматами и погребено. 

 

Drugi. Zaniesiono ciało jego do grobu, namaszczono je i pogrzebano. 

 

Пункт третій. Біля гробу було виставлено сторожу. 

 

Troisième point. Des gardes y furent placés. 

 

Третий пункт – была поставлена стража. 

 

Trzeci. Postawiono straż [przy grobie]. 

 

[ЖИТТЯ ПІСЛЯ ВОСКРЕСІННЯ] 

 

 

 

 

[299] ПРО ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА 

 

[299] De la Résurrection de Jésus-Christ, notre Seigneur, 

 

[299] О ВОСКРЕСЕНИИ ХРИСТА ГОСПОДА НАШЕГО 

 

[299] O zmartwychwstaniu Chrystusa Pana naszego 

 

І ЙОГО ПЕРШЕ ОБ’ЯВЛЕННЯ 

 

et de sa première apparition 

 

И О ПЕРВОМ ЯВЛЕНИИ ЕГО 

 

O pierwszym jego objawieniu 

 

Пункт перший. Христос з’явився Пресвятій Діві Марії; хоч у Святому Письмі про це не згадано, проте це можна вважати сказаним, коли йдеться про Його об’явлення багатьом іншим. 

 

Jésus ressuscité apparut premièrement à la Vierge Marie. Quoique l'Écriture n'en fasse pas mention, elle nous le donne assez à entendre, en disant qu'il apparut à tant d'autres. 

 

Христос явился Пресвятой Деве Марии; хотя Священное Писание об этом не говорит, но можно это считать сказанным, когда повествуется о явлениях Его многим другим; 

 

Pierwszy. Ukazał się Dziewicy Maryi, choć nie mówi o tym Pismo Święte, ale należy to uważać za powiedziane wobec faktu, że opowiedziano o jego ukazaniach się tylu innym. 

 

Святе Письмо припускає, що ми маємо розуміння, написано бо: "То ви також без розуму ще й досі?” (Мт. 15, 16) 

 

Elle suppose que nous avons l'intelligence, et que nous ne voulons pas mériter le reproche que le Sauveur fit un jour à ses Apôtres: Êtes-vous encore sans intelligence? 

 

Священное Писание предполагает, что мы имеем разумение, так вопрошая: Неужели вы еще не разумеете? (Матфей, гл. 15, ст. 16.) 

 

Albowiem Pismo Św. suponuje, że mamy zrozumienie, jak napisane jest: "Jeszcze i wy jesteście bez zrozumienia?" [Mt 1,16]. 

 

[300] ПРО ДРУГЕ ОБ’ЯВЛЕННЯ 

 

[300] De la seconde apparition 

 

[300] О ВТОРОМ ЯВЛЕНИИ 

 

[300] O drugim objawieniu 

 

Марко 16, 1-11 

 

Matthieu 28, 1-7 - Marc 16, 1-11 - Luc 24, 1-11 - Jean 20, 1; 20, 11-18 

 

повествует святой евангелист Марк, гл. 16, ст. 1-11 

 

Marek 16,1-11 

 

Пункт перший. Рано-вранці Марія Магдалина, Марія, мати Якова, і Саломія йдуть до гробу, говорячи між собою: "Хто нам відкотить камінь від входу до гробу?" 

 

Premier point. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques, et Marie Salomé, vont de grand matin au Sépulcre, en disant: Qui nous ôtera la pierre de l'entrée du tombeau? 

 

Первый пункт: ранним утром идут ко гробу Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саломея и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? 

 

Pierwszy. Wczesnym rankiem Maria Magdalena, Maria Jakubowa i Salome idą do grobu i mówią: "Któż nam odwali kamień od drzwi grobowych?" 

 

Пункт другий. Вони бачать відкочений камінь і ангела, який мовить до них: “Ви шукаєте Ісуса Назарянина, розп'ятого. Він воскрес, Його нема тут”. 

 

Second point. Elles voient la pierre levée, et un Ange leur dit: Vous cherchez Jésus de Nazareth; il est ressuscité, il n'est plus ici. 

 

Второй пункт – они видят отваленный камень и ангела, который глаголет [им]: Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес. Его нет здесь. 

 

Drugi. Widzą kamień odwalony i anioła, który im mówi: "Jezusa Nazareńskiego szukacie; już powstał, nie ma go tu". 

 

Пункт третій. Христос з’явився Марії, яка залишилася біля гробу, коли інші вже пішли. 

 

Troisième point. Il apparaît à Marie-Madeleine, qui, après le départ de ses compagnes, est restée seule auprès du Sépulcre. 

 

Третий пункт – Христос явился Марии Магдалине, оставшейся у гроба, когда другие уже отошли. 

 

Trzeci. Ukazał się Marii, która została przy grobie, kiedy inne [niewiasty] już odeszły.