ДУХОВНІ ВПРАВИ СВЯТОГО ІГНАТІЯ ЛОЙОЛИ

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

51-60

[51] Пункт другий. Робити те саме, тобто застосовувати три сили душі для розважання над гріхом Адама і Єви.  

 

[51] Le second point sera d'exercer, comme dans le premier, les trois puissances de l'âme sur le second péché, qui fut celui d'Adam et d'Eve, 

 

[51] Второй пункт: Делать то же самое, то есть упражнять три душевные способности, [созерцая] грех Адама и Евы, 

 

[51] Punkt 2. Uczynić to samo, tj. zastosować trzy władze [duszy] do grzechu Adama i Ewy. 

 

Треба пригадати, яку довгу покуту за свій гріх вони відбули, і якої величезної шкоди завдав цей гріх людському родові, і скільки людей пішло до пекла. 

 

me rappelant à la mémoire comment, pour ce péché, ils firent une si longue pénitence, et quelle corruption il causa dans tout le genre humain: tant de millions d'hommes se précipitant depuis ce moment dans les enfers! 

 

вспоминая сколь долгое покаяние совершили они за этот грех, и сколь великое повреждение постигло человеческий род, и какое множество людей пошло во ад. 

 

Przypomnieć sobie, jak to oni za ów grzech czynili długą pokutę, jak wielkie zepsucie spadło na rodzaj ludzki i jak wielu ludzi poszło do piekła. 

 

Знову ж таки, іншими словами: згадати другий гріх, скоєний нашими прабатьками: як у Дамаскській долині було створено Адама, а тоді поселено у земнім раю; як із його ребра створено Єву; 

 

Cet exercice de la mémoire sur le péché de nos premiers parents consiste donc à se rappeler comment Adam ayant été créé dans la terre de Damas et placé dans le paradis terrestre, et Eve formée d'une de ses côtes, 

 

Я говорил: привести на память второй грех, то есть грех наших прародителей; [вспомнить], как сотворен был Адам в долине Дамаска и поселен в земном раю, как из его ребра сотворена была Ева, 

 

Mówię "przypomnieć sobie" drugi grzech tj. grzech naszych prarodziców: Jak to Adam, stworzony na polu damasceńskim, został umieszczony w raju ziemskim, Ewa zaś ukształtowana z jego żebra. 

 

як їм було заборонено їсти плоди з дерева пізнання добра і зла та як вони їли їх і згрішили; 

 

Dieu leur défendit de manger du fruit de l'arbre de la science; comment, en ayant mangé et s'étant ainsi rendus coupables, 

 

как им было запрещено вкушать от плодов древа познания, и как они, вкусив его, таким образом согрешили, 

 

A choć mieli zakaz pożywania owocu z drzewa wiadomości, to jednak spożyli [go] i tak zgrzeszyli. 

 

як потому, зодягнуті у шкури й вигнані з раю, ціле життя прожили у важкій праці та постійному покаянні, позбавлені первісної справедливости, що її втратили. 

 

ils furent couverts de tuniques de peau et chassés du paradis terrestre; comment enfin, privés de la justice originelle qu'ils avaient perdue, ils passèrent toute leur vie dans de pénibles travaux et dans un continuel repentir. 

 

как были потом одеты в кожаные одежды, и изгнаны из рая, и жили без первоначальной праведности, которую они потеряли, 

и пребывали всю жизнь во многих трудах и в постоянном покаянии. 

 

Potem odziani w tuniki skórzane i wygnani z raju całe życie przepędzili w wielu trudach i w wielkiej pokucie, bez sprawiedliwości pierwotnej, którą utracili. 

 

Далі потрібно детальніше над цим розважити, скориставшись розумом, а тоді застосувати волю, як уже було сказано вище. 

 

On réfléchira ensuite par le moyen de l'entendement, et l'on s'efforcera d'exercer la volonté, comme il a été dit dans le premier point. 

 

Затем рассмотреть это все в уме и воспользоваться волей, как было указано выше. 

 

Potem bardziej szczegółowo rozważyć to rozumem, posługując się też i wolą, jak to było wyżej powiedziane. 

 

[52] Пункт третій. Зробити те саме стосовно третього гріха, тобто певного гріха будь-якої людини, яка через один головний гріх пішла до пекла, а також безлічі інших людей, які пішли туди за гріхи менші, ніж скоєні нами. 

 

[52] Le troisième point sera de méditer de la même manière sur le troisième péché, le péché particulier d'un homme quelconque tombé en enfer pour ce seul péché mortel, considérant que des âmes sans nombre sont maintenant damnées pour des péchés moins multipliés que les miens. 

 

[52] Третий пункт: Сделать то же самое относительно третьего греха, то есть греха некоего человека, который за один смертный грех попал во ад; а великое множество других людей погибли за меньшее, по сравнению со мной, число грехов. 

 

[52] Punkt 3. Podobnie postąpić i z trzecim grzechem tj. z grzechem pojedynczym takiego człowieka, który za jeden grzech śmiertelny poszedł do piekła. I wielu innych, prawie bez liczby, potępiło się z powodu mniejszej ilości grzechów niż te, które ja popełniłem. 

 

Себто, стосовно цього третього певного гріха треба зробити те саме: пригадати собі вагомість і зло, властиве гріхові, вчиненому супроти свого Творця і Господа; 

 

Il faudra donc d'abord appliquer la mémoire à ce troisième péché particulier et se représenter la gravité et la malice du péché commis par l'homme contre son Créateur et Seigneur; 

 

Я говорю: нужно делать то же самое относительно третьего, частного, греха; то есть вспомнить о тяжести и зле греха, совершенного против своего Творца и Господа; 

 

Mówię "podobnie postąpić" z trzecim grzechem pojedynczym tzn. przypomnieć sobie ciężkość i złość grzechu przeciw swemu Stwórcy i Panu. 

 

скориставшись розумом, розважити, що того, хто згрішив і діяв всупереч нескінченній доброті, справедливо засуджено на вічну кару. Насамкінець треба застосувати волю, про що вже мовилося раніше. 

 

puis se convaincre, par le moyen de l'entendement, qu'ayant péché et s'étant révolté contre la Bonté infinie, cet homme a justement été condamné pour toujours. Enfin on terminera par les actes de la volonté, comme il a été dit plus haut. 

 

рассудить умом, что согрешая таким образом и действуя наперекор бесконечному благу, человек справедливо был осужден на вечное наказание; и закончить это при содействии воли, как сказано выше. 

 

Rozważyć rozumem, jak słusznie został potępiony na wieki ten, co grzesząc działał przeciw nieskończonej Dobroci. Skończyć zaś trzeba [to rozmyślanie] aktami woli, jak się wyżej rzekło. 

 

[53] Бесіда. Потрібно, уявивши собі Христа, Господа нашого, розп’ятого на хресті, вступити з Ним у бесіду й запитати, як Він, Творець, зійшов до того, що став людиною і заради наших гріхів від вічного життя перейшов до земної смерти, яку прийняв таким чином. 

 

[53] Colloque. Me représentant Notre-Seigneur Jésus-Christ en Croix devant moi, je lui demanderai dans un colloque comment, étant le Créateur de toutes choses, il en est venu jusqu'à se faire homme; comment, possédant la vie éternelle, il a daigné accepter une mort temporelle et la subir réellement pour mes péchés. 

 

[53] Беседа. Представ перед Христом, Господом нашим, распятым на кресте, нужно войти с ним в сердечную беседу: вопросить Его, каким образом Он, будучи Творцом, умалился до того, что стал человеком, и ради моих грехов из жизни вечной снисшел к временной смерти [и к такой кончине]. 

 

[53] Rozmowa końcowa. Wyobrażając sobie Chrystusa, Pana naszego, obecnego i wiszącego na krzyżu rozmawiać z nim [pytając go], jak to on, będąc Stwórcą, do tego doszedł, że stał się człowiekiem, a od życia wiecznego przeszedł do śmierci doczesnej i do konania za moje grzechy. 

 

Подібно, звертаючись до себе самого, треба запитати: Що я зробив для Христа? Що роблю для Нього? Що маю для Нього зробити? 

 

Puis, me considérant moi-même, je me demanderai ce que j'ai fait pour Jésus-Christ, ce que je fais pour Jésus-Christ, ce que je dois faire pour Jésus-Christ. 

 

Подобным образом обращаясь к самому себе, я должен спросить себя: что я сделал для Христа? что делаю для Него сейчас? что еще должен сделать для Него? 

 

Podobnie patrząc na siebie samego pytać się siebie: Com ja. uczynił dla Chrystusa? Co czynię dla Chrystusa? Com powinien uczynić dla Chrystusa? 

 

І так, дивлячись, як Він страждає, розп’ятий на хресті, слід розважити над усім, що спаде нам на думку. 

 

Et, le voyant ainsi attaché à la Croix, je ferai les réflexions qui se présenteront à moi. 

 

И так, видя Его [страждущим] и распятым, я должен рассматривать все то, что будет раскрываться передо мной. 

 

I tak widząc go w takim stanie przybitego do krzyża, rozważyć to, co mi się wtedy nasunie. 

 

[54] Бесіду, власне, потрібно провадити так, як один приятель говорить до іншого або як слуга говорить до свого пана – 

 

то прохаючи про якусь ласку, то звинувачуючи себе у якомусь поганому вчинку, то звіряючи свої турботи і запитуючи поради. Насамкінець слід промовити “Отче наш”. 

 

[54] Le colloque est, à proprement parler, l'entretien d'un ami avec son ami, ou d'un esclave avec son seigneur. Tantôt il lui demande quelque grâce, tantôt il s'accuse d'une mauvaise action; il lui communique ses propres affaires, il lui demande conseil. Réciter en finissant: Notre Père, etc. 

 

[54] Беседу нужно вести в собственном смысле, как друг говорит с другом, или как слуга со своим господином, – то испрашивая какую-либо милость, то обвиняя себя самого в чем-либо дурном, то сообщая свои дела [мысли, сомнения, намерения, состояние своей души], и во всем прося совета. В конце нужно прочитать Отче наш

 

[54] Rozmowę końcową, ujmując ją trafnie, należy odbyć tak, jakby przyjaciel mówił do przyjaciela, albo sługa do pana swego, już to prosząc o jaką łaskę, już to oskarżając się przed nim o jakiś zły uczynek, już to zwierzając mu się ufnie ze swoich spraw i prosząc go w nich o radę. 

Odmówić Ojcze nasz. 

 

[55] ВПРАВА ДРУГА 

 

Deuxième exercice 

 

[55] ВТОРОЕ УПРАЖНЕНИЕ 

 

[55] Ćwiczenie drugie

 

РОЗВАЖАННЯ ПРО СВОЇ ГРІХИ 

 

Le deuxième exercice est la méditation sur ses propres péchés. 

 

состоит в размышлении о своих грехах; 

 

Rozmyślanie o grzechach [własnych]. 

 

після молитви приготування і двох впроваджень містить 

 

Il comprend, outre l'oraison préparatoire et les deux préludes, 

 

оно содержит в себе, после подготовительной молитвы и двух вступлений, 

 

Zawiera w sobie po modlitwie przygotowawczej dwa wprowadzenia, 

 

п’ять пунктів і бесіду 

 

cinq points et un colloque. 

 

пять пунктов и одну беседу 

 

pięć punktów i rozmowę końcową. 

 

Молитва приготування та сама. 

 

[55] L'oraison préparatoire sera la même. 

 

Молитва. Подготовительная молитва та же самая. 

 

Modlitwa przygotowawcza – ta sama. 

 

Впровадження перше полягає у такому ж мисленному витворенні місця. 

 

Le premier prélude sera la même composition de lieu. 

 

Первое вступление – представление места, как и в первом Упражнении. 

 

Wprowadzenie l. To samo ustalenie miejsca. 

 

Впровадження друге. Просимо про те, чого хочемо; тут потрібно просити великого та глибокого душевного болю та сліз за свої гріхи. 

 

Le second prélude consiste à demander ce que l'on veut obtenir. Dans cette méditation, je demanderai une douleur intense et profonde et des larmes pour pleurer mes péchés. 

 

Второе вступление – просьба о том, чего желаю; тут буду просить о великой и глубокой скорби и о слезах сокрушения за мои грехи. 

 

Wprowadzenie 2. Prosić o to, czego chcę. Tu prosić o wielką i głęboką boleść duszy i o łzy z powodu mych grzechów. 

 

[56] Пункт перший. Укласти звіт про свої гріхи. Треба пригадати собі всі гріхи, скоєні впродовж цілого життя, переглядаючи їх рік за роком або період за періодом. Тут стануть у пригоді три речі: 

 

[56] Le premier point est comme une revue générale. Je tâcherai donc de me souvenir de tous les péchés de ma vie, la repassant tout entière d'année en année, ou d'époque en époque. Pour cela, il me sera très utile de me rappeler trois choses: 

 

[56] Первый пункт: Обозреть свои грехи, то есть вспомнить все грехи своей жизни, пересматривая их год за годом или по отдельным периодам времени. Этому способствуют три вещи: 

 

[56] Punkt 1. Przegląd [swych] grzechów. Przywieść sobie na pamięć wszystkie grzechy swego życia, badając je rok po roku, lub okres po okresie. Do tego trzy rzeczy są pomocne. 

 

по-перше, варто уявити собі місцевість чи дім, де ми жили; по-друге, відносини, що їх підтримували з іншими; по-третє, працю, якою займались. 

 

premièrement, les lieux que j'ai habités; secondement, les relations que j'ai eues avec d'autres personnes; troisièmement, les emplois que j'ai exercés. 

 

прежде всего представить себе место и дом, где проживал; затем отношения, какие имел с другими; и наконец, занятия и обязанности, какие имел. 

 

Najpierw zbadać miejsce i dom, gdzie mieszkałem; po drugie zbadać sposób przestawania z drugimi; po trzecie zajęcia [obowiązki i prace], wśród których żyłem. 

 

[57] Пункт другий. Зважити ці гріхи, вдивляючись у гидоту та злобу, які несе в собі кожен головний гріх, хоч би й не був заборонений. 

 

[57] Dans le second point, je pèserai mes péchés: c'est-à-dire que je considérerai la laideur et la malice intrinsèque de chaque péché mortel, supposé même qu'il ne soit pas défendu.  

 

[57] Второй пункт:Взвесить грехи, всматриваясь в мерзость и злобу, которые имеет в себе каждый смертный грех, даже если он не был запрещен. 

 

[57] Punkt 2. Ważyć ciężkość grzechów, patrząc na ich szpetność i na złość, jaką ma w sobie każdy popełniony grzech śmiertelny, choćby nawet nie był zakazany. 

 

[58] Пункт третій. Замислитися над собою, вибираючи порівняння, які спонукатимуть нас до упокорення: 

 

[58] Dans le troisième, je considérerai qui je suis, en m'efforçant par diverses comparaisons de paraître de plus en plus petit à mes yeux. 

 

[58] Третий пункт: Остановиться на себе, размышляя о своем ничтожестве, умаляя себя посредством примеров; 

 

[58] Punkt 3. Rozważyć, kimże ja jestem, umniejszając się przez następujące porównania. 

 

По-перше, хто я такий у порівнянні з іншими людьми? 

 

Premièrement, que suis-je en comparaison de tous les hommes? 

 

во-первых, что я такое по сравнению со всеми людьми; 

 

Po pierwsze – jakiż ja jestem w porównaniu ze wszystkimi ludźmi? 

 

По-друге, хто вони такі у порівнянні з усіма ангелами і святими на небі? 

 

Deuxièmement, que sont tous les hommes en comparaison de tous les Anges et de tous les Saints du paradis? 

 

во-вторых, что такое люди в сравнении со всеми ангелами и святыми на небе; 

 

Po drugie – czymże są ludzie w porównaniu ze wszystkimi aniołami i świętymi w raju? 

 

По-третє, що таке все суще створіння у порівнянні з Богом і ким у порівнянні з Ним буду я? 

 

Troisièmement, que sont toutes les créatures en comparaison de Dieu? Donc moi seul, enfin, que puis-je être? 

 

в-третьих, что представляет собой все созданное в сравнении с Богом, и наконец, чем же буду я один в сравнении с Ним? 

 

Po trzecie – rozważyć, czym są wszystkie stworzenia w porównaniu z Bogiem? A ja sam – czymże być mogę? 

 

По-четверте, слід поглянути на зіпсованість та огидність власної плоті. 

 

Quatrièmement, je considérerai toute la corruption et toute l'infection de mon corps. 

 

в-четвертых – присмотреться ко всей испорченности и мерзости своей плоти; 

 

Po czwarte rozważyć całe swe zepsucie i szpetność cielesną. 

 

По-п’яте – уявити себе раною та виразкою, з якої виплило стільки важких гріхів, злих учинків та мерзотної отрути. 

 

Cinquièmement, je me regarderai comme un ulcère et un abcès d'où sont sortis tant de péchés, tant de crimes et tant de souillures honteuses. 

 

в-пятых – представить себя, преимущественно душу, как рану и язву, откуда истекло столько грехов, неправоты и столь гнусного яда. 

 

Po piąte – spojrzeć na siebie jak na jakąś ranę i wrzód, z którego wypłynęło tyle grzechów, tyle niegodziwości i cały ten jad tak bardzo wstrętny. 

 

[59] Пункт четвертий. Розважити, ким є Бог, супроти якого ми згрішили, міркуючи про притаманні Йому досконалі якості і порівнюючи їх із протилежними якостями, властивими нам: 

 

[59] Dans le quatrième point, je m'appliquerai à connaître Dieu que j'ai offensé. Je m'aiderai de la considération de ses attributs, que je comparerai aux défauts contraires qui sont en moi: 

 

[59] Четвертый пункт: Помыслить, Кто есть Бог, [против Которого я согрешил]; для этого я должен размышлять о Его совершенствах, сопоставляя их с моими противоположными качествами: 

 

[59] Punkt 4. Rozważyć, kim jest Bóg, przeciw któremu zgrzeszyłem. Rozważyć przymioty jego Boskie i porównać z tym, co jest im przeciwne we mnie: jego mądrość z moją niewiedzą; 

 

Його мудрість – з нашим невіглаством; Його всемогутність – з нашою слабкістю; Його справедливість – з нашою підлістю; Його доброту – з нашою злобою. 

 

sa sagesse à mon ignorance, sa toute-puissance à ma faiblesse, sa justice à mon iniquité, sa bonté à ma malice. 

 

Его премудрость – с моим неведением, Его всемогущество – с моею слабостью, Его правосудие – с моей несправедливостью, Его благость – с моей злобою. 

 

jego wszechmoc z moją słabością; jego sprawiedliwość z moją niegodziwością; jego dobroć z moją złością. 

 

[60] Пункт п’ятий. Вигук зачудування, породжений глибокими почуттями. Розмірковуємо про всі створіння і дивуємось, як вони залишили нам життя та ще й оберігали його; 

 

[60] Le cinquième point sera le cri d'étonnement d'une âme profondément émue. Je parcourrai toutes les créatures, leur demandant comment elles m'ont laissé la vie, comment elles ont concouru à me la conserver. 

[60] Пятый пункт: Порыв удивления, [вышедший из глубины души]. С глубоким чувством я буду перебирать в мыслях все творения, спрашивая их: как они могли меня терпеть при жизни, и еще поддерживали ее; 

 

[60] Punkt 5. Okrzyk pełen zdziwienia i wielkiej miłości. Przechodzić w myśli wszystkie stworzenia [i dziwić się], jak one zezwoliły mi żyć, owszem przy życiu mię zachowały. 

 

про ангелів, які, хоч і є мечем Божої справедливости, терпіли нас, обороняли і молилися за нас; 

 

Je demanderai aux Anges, qui sont le glaive de la justice divine, comment ils m'ont souffert et gardé, comment ils ont même prié pour moi; 

 

и ангелы, будучи как бы мечами правосудия Божия, как могли долготерпеть меня, охранять и молиться обо мне; 

 

Jak aniołowie, choć są mieczem Bożej sprawiedliwości, znosili mię i strzegli i modlili się za mnie? 

 

про святих, які заступалися за нас у своїх молитвах; про небо, сонце, місяць, зорі, стихії; про плоди, птахів, риб і тварин; 

 

aux Saints, comment ils ont aussi intercédé et prié pour moi. Je m'étonnerai que les cieux, le soleil, la lune, les étoiles et les éléments, les fruits de la terre, les oiseaux, les poissons et les animaux, que toutes les créatures aient continué à me servir et ne se soient pas élevées contre moi; 

 

и как могли святые предстательствовать за меня; и небо, солнце, луна, звезды, стихии, растения, плоды, птицы, рыбы и животные все служили мне вместо того, чтобы восстать против меня; 

 

Jak święci mogli wstawiać się za mną i modlić się za mnie? A niebo, słońce, księżyc i gwiazdy? A żywioły, owoce, ptaki, ryby i zwierzęta? 

 

про землю, яка чомусь не розступилася і не поглинула нас, створивши нове пекло, де ми були б приречені на вічні страждання. 

 

que la terre ne se soit pas entrouverte pour m'engloutir, creusant de nouveaux enfers où je devais brûler éternellement. 

 

и как не разверзлась земля, чтобы поглотить меня, образовав новый ад, в котором я должен бы был вечно мучиться. 

 

A ziemia sama – jak to się stało, że nie otworzyła się i nie pochłonęła mię, tworząc nowe piekło, abym na wieki doznawał w nim katuszy?